Trädgårdar i dalarna
Blåklocka


Skriv ut

Stjärnsunds Herrgård

Stjärnsunds Herrgård

I Stjärnsund finner du en park i törnrosasömn. Ännu kan man ana hur den en gång sett ut även om ån och kanalerna är igenväxta och gångsystemet delvis försvunnet. Själva sträckningen av parken med mittaxel är alltjämt enligt ursprungligt utförande med flera snirkliga gångstigar och även körvägar. Trots att många träd försvunnit finns det fortfarande hundraåriga lövträd bevarade i alléer och i parken.

År 1799 påbörjas anläggandet av en engelsk park i anslutning till den formella herrgårdsparken. Den har drag av flera olika stilar: nyklassicism, karolinsk formalism, men framför allt av det romantiska ideal som rådde under senare delen av 1700-talet. Så småningom växer här fram en stor engelsk park med broar, dammar, källa, lusthus och kägelbana.

Kanalsystemet är ett bärande inslag i anläggningen.
I mitten av 1900-talet börjar parken förfalla och växa igen men ännu idag finns stora delar kvar. Som besökare kan du göra en upplevelserik vandring i parken och upptäcka spår av den gamla parkanläggningen.
I herrgården från 1700-talet finns restaurang och café.

Stjärnsunds Herrgård

 

Ägare
Sveaskog.
Förvaltare: Stiftelsen Husbyringen. Byggnaderna ägs av Stjärnsunds Herrgård AB

Adress
Stjärnsund

Telefon
0225-801 31 (Stiftelsen Husbyringen)
0225-803 05 (Polhemsstiftelsen)

E-postadress
info@husbyringen.se

Hemsida
www.husbyringen.se

Öppettider
Se hemsida

Service
För funktionshindrade: Kan inte besöka Engelska parken

Skyltning
Skylt vid Smedjan som berättade om parken..
Vägskyltar från Stjärnsund.

» Visa på Google karta

Nätverket Trädgårdar i Dalarna Evalotta Ersson 0241-220 50