Trädgårdar i dalarna
Blåklocka


Aktiviteter Hur blir jag medlem Mål Protokoll
Skriv ut

Trädgårdsföreningen Blåklockan

Är du ägare eller förvaltare till en trädgård som öppen för allmänheten? Har du funderingar på att öppna din trädgård? Då är du välkommen till trädgårdsföreningen Blåklockan som idag har ett tjugotal medlemmar och träffas regelbundet för att lära av varandra och hjälpas åt att göra Dalarnas trädgårdar kända för en större allmänhet.

Trädgårdsföreningen startades som ett nätverk  på ett trädgårdsseminarium i januari 2010 och utgör ett gemensamt forum för besöksträdgårdar i länet. Syftet är framför allt att ge förutsättningar för möten mellan människor, att hämta inspiration och att knyta nya kontakter. Allt detta för att stärka och stötta din trädgårds affärsutveckling. Det personliga engagemanget och de idéer du brinner för är en förutsättning för skapandet av en livskraftig och unik anläggning. Förändring och nytänkande är viktigt, men måste komma från en genuin känsla. Vi tror att det äkta och genuina blir allt viktigare ingredienser i framtiden.

Genom diskussion och erfarenhetsutbyte lär vi av varandra. Med kunskap om länets anläggningar och arrangemang kan vi slussa intresserade besökare vidare. Gemensamma turer och aktiviteter skapar ett brett utbud. Ambitioner är att arbeta med såväl kompetensutveckling och marknadsföring som förvaltning och förmedling av Dalarnas trädgårdskultur. Genom att sätta fokus på länets trädgårdar och parker kan vi stärka Dalarnas identitet och locka hit nya besökare och därmed skapa nya arbetstillfällen.

 
Möte
Nätverket Trädgårdar i Dalarna Evalotta Ersson 0241-220 50