Trädgårdar i dalarna
BlåklockaDisponentsparken i Grängesberg
Disponentsparken i Grängesberg

Gamla Staberg
Gamla Staberg

Muntes Hildasholm
Muntes Hildasholm

Skriv ut

Projekt Trädgårdsturism

Projekt Trädgårdsturism

Trädgårdsintresset ökar i samhället och idag är många är intresserade av att besöka trädgårds- och parkanläggningar. Ny litteratur utkommer varje år och trädgårdsprogrammen i radio och TV blir allt fler. Trädgårdsmässornas antal ökar liksom det egna odlandet.

Projektet ”Trädgårdsturism i Dalarna” har som mål att undersöka förutsättningar för och söka utveckla denna gren av turismen i regionen. Projektet har stöttats med EU-medel och drivits av Dalarnas Forskningsråd genom landskapsarkitekt Inger Berglund. Genom att utveckla trädgårdsturismen, kan ett viktigt komplement till de traditionella turistanläggningarna skapas med nya utflyktsmål och rekreationsmiljöer.

I länet finns en rad intressanta historiska anläggningar, såväl bergsmännens barockanläggningar som södra Dalarnas engelska herrgårdsparker. Bergsmansträdgårdarna Staberg och Linnés bröllopsstuga är restaurerade efter de ursprungliga planerna. Andra anläggningar vilar i sin törnrosasömn och är i behov av upprustning.

Till Dalarna flyttade runt sekelskiftet en rad framstående författare, konstnärer och andra kulturpersonligheter. Deras hem är stora idag turistmål men besöksfrekvensen har i vissa fall minskat. Här skulle en medveten satsning på trädgårdarna kunna sätta nytt fokus på anläggningen och fånga upp allmänhetens växande trädgårdsintresse.

Vad gäller de nyare besöksträdgårdarna är vissa öppna för allmänheten, andra inte. Ägaren har ofta genom ett brinnande intresse och med stor kärlek och kunskap byggt upp imponerande anläggningar. Ibland har hon eller han en liten intäkt genom försäljning. Vissa har spontana besök men är intresserade av att mer organiserat öppna sin trädgård för besök under begränsade tider.

Projekt ”Trädgårdsturism i Dalarna”började med en förstudie 2009 där länets befintliga besöksträdgårdar inventerades. Anläggningarna finns beskrivna, analyserade och värderade. Vidare har litteraturstudier i ämnet genomförts och jämförande exempel studerats. 2010 har utarbetats en gemensam broschyr och en hemsida för Dalarnas trädgårdar. Här finns beskrivningar och kartor samt förslag till turer.
Broschyren har reviderats och nytryckts 2016.
En bok ”Trädgårdar i Dalarna” utkom 2011. Den finns att köpa på Adlibris förlag. Besökarens behov och turismens betydelse vad gäller den regionala ekonomin har undersökts och presenteras i rapporten ”Vem är trädgårdsturisten?”.  
Förstudien pekar även på behovet av fortsatt forskning ex vad gäller besökarens behov och turismens betydelse vad gäller den regionala ekonomin.

 


Alla nedladdningsbara dokument på denna sida är i formatet PDF.

Om du inte kan läsa dokument i PDF-format kan du gratis ladda ner en PDF-läsare (Adobe Acrobat Reader) via ADOBE.

» Länk till Adobe


Slutrapport
Trädgårdsturism i Dalarna
2010-01-26
Journalnummer 2009-649
» Ladda ner slutraport (PDF)


Vem är trädgårdsturisten?

En undersökning av vanor, attityder, önskemål och preferenser hos besökare i tre besöksträdgårdar i Dalarna.
»Ladda ner i PDF-format (7.9MB) 
Nätverket Trädgårdar i Dalarna Evalotta Ersson 0241-220 50